ΑΡΧΙΚΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 ΠΙΣΙΝΕΣ

  ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

  ΥΓΡΑΕΡΙΟ

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

      ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΧΥΜΑ
 
Υπέργειες δεξαμενές
Υπόγειες δεξαμενές

Πρόκειται για εγκαταστάσεις υγραερίου σε δεξαμενή από 1650 lt ως 9000 lt.
Το υγραέριο σε υγρή κατάσταση αποθηκεύεται υπό πίεση σε ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές αποθήκευσης. Οι δεξαμενές είναι δοχεία υπό πίεση που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με κανονισμούς που είναι αποδεκτοί διεθνώς (για παράδειγμα, BS 5500, AD MERKBLATT κ.λπ.). Οι δεξαμενές υγραερίου κατασκευάζονται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Υπάρχουν εγκατεστημένες σφαιρικές, οριζόντιες κυλινδρικές ή ακόμα και κάθετες κυλινδρικές δεξαμενές υγραερίου, υπέργειες ή υπόγειες.

Υπέργειες δεξαμενές

Σε συνεργασία με την Shell Gas προσφέρουμε μια ποικιλία υπέργειων δεξαμενών διαφορετικής χωρητικότητας. Οι υπέργειες δεξαμενές είναι απλές στην εγκατάσταση και ο περισσότερο οικονομικός τρόπος για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της χύμα κατανάλωσης υγραερίου ενώ, επιπλέον, απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία.

Για να καθοριστεί η θέση και η εγκατάσταση της δεξαμενής, εκτιμούμε τους παρακάτω παράγοντες:

Προετοιμασία μιας επίπεδης, σκληρής βάσης. 
Αποστάσεις ασφαλείας γύρω από τη δεξαμενή 
Πρόσβαση για το όχημα ανεφοδιασμού 
Προστασία από το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών από ατυχήματα 
Παροχή νερού για την ψύξη της δεξαμενής Υπόγειες δεξαμενές

Δεξαμενές που δεν καταστρέφουν τον κήπο

Αν θέλετε να διατηρήσετε την αισθητική του κήπου σας, χωρίς να θυσιάσετε και χώρο, σε συνεργασία με την Shell Gas προσφέρουμε τις περισσότερο διακριτικές, υπόγειες δεξαμενές. Μετά από την εγκατάσταση μιας υπόγειας δεξαμενής, μπορείτε να φυτέψετε γρασίδι ή φυτά στην επιφάνεια του εδάφους έτσι, ώστε μόνο οι πείροι οριοθέτησης και ένα μικρό κάλυμμα επιθεώρησης (που καλύπτει τα στοιχεία ελέγχου της δεξαμενής) να υποδεικνύουν την παρουσία της.

Ένα σύστημα καθοδικής προστασίας εξασφαλίζει την προστασία της δεξαμενής από τη διάβρωση. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα αυτής της προστασίας μπορεί να ελεγχθεί με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση στη δεξαμενή ή να προκληθεί φθορά στον κήπο.

  

RT Data© 2008  Melo.gr  -  All Rights Reserved.  Design by Valentine floral creations Development by Imathia1.gr  Web Hosting by ART Data